Skip to main content

Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å fremheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport.

Formålet med Fair Transport-sertifiseringen er å vise hvordan NLFs medlemsbedrifter dokumenterer arbeidet med å utvikle den lovlige delen av godstransport på veg, med spesielt søkelys på å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte.

Som Fair Transport sertifisert har X-Vac AS dokumentert sitt arbeid innenfor en rekke kriterier som omfatter, Trafikksikkerhet, Miljø og utslipp, ansvar og sikkerhet, etikk og god personalpolitikk.

Fair Transport

X-Vac AS ble Fair Transport sertifiserte 13. juni 2022.

Fair transport er et kvalitets- og sertifiseringsprogram utviklet av NLF for å fremheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport.

Formålet er å vise hvordan NLFs medlemsbedrifter dokumenterer arbeidet med å utvikle den lovlige delen av godstransport på veg, med spesielt fokus på å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte.

Vi tar ansvar

  • Vi tilbyr våre ansatte trygge og gode arbeidsvilkår
  • Vi følger gjeldende lover og forskrifter
  • Vi innehar den påkrevde kunnskapen og erfaringen
  • Vi følger etiske retningslinjer