Skip to main content

Olje-/Fettutskiller

Vi har moderne utstyr av høy kvalitet!

Oljeutskillere skal tømmes minst en gang i året, mens fettutskiller har krav til tømming minst 4 ganger - varierer fra kommune til kommune. Vi tilbyr også prøvetakning, analyse hos godkjent laboratorium og rapportering til rett instans. Ta kontakt idag for avtale om årlig eller regelmessig tømming.

Ring oss! 930 64 000

Våre ADR-biler tømmer og rengjør oljeutskillere og sandfang.
Det skal være installert oljeutskiller hos vaskehaller, verksteder og bensinstasjoner.
Det skal være installert fettutskiller alle steder det tilberedes mat.