Skip to main content

Rørinspeksjon

Vi har moderne utstyr av høy kvalitet!

Vi tilbyr rørinspeksjon fra 32mm rør til 900mm rør. Vi har topp moderne utstyr som inspiserer, rapporterer og tegner opp ditt røropplegg i 3D.

Ring oss! 930 64 000

Benyttes ved:

Tett avløp
Kartlegging av rørtraseer
Lokalisering av rør mm.