Rørinspeksjon

Vi har moderne utstyr av høy kvalitet!

Vi tilbyr rørinspeksjon fra 32mm rør til 900mm rør. Vi har topp moderne utstyr som inspiserer, rapporterer og tegner opp ditt røropplegg i 3D.

Ring oss! 930 64 000

Benyttes ved:

Tett avløp
Kartlegging av rørtraseer
Lokalisering av rør mm.